Ahmat Edustus

Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue
Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue
Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue

Haukiputaan ahmat seurana

Haukiputaan ahmat seurana

Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue

Seuran arvot

YHTEISÖLLISYYS
Ahmat on enemmän kuin pelkkä seura – se on perheenomainen yhteisö, jossa kaikki kannustavat ja tukevat toisiaan niin jäällä kuin sen ulkopuolella. Yhteisöllisyys tarkoittaa yhdessä tekemistä ja kokemista, jossa jokainen jäsen tuntee olevansa tärkeä osa seuran toimintaa. Ahmat tarjoaa turvallisen ja hyväksyvän ympäristön, jossa jokainen voi kasvaa ja kehittyä.

KUNNIOITUS
Ahmat arvostaa jokaista jäsentään, vastustajaa ja tuomaria. Seuran toiminta perustuu reiluun peliin ja toisten kunnioittamiseen. Tuomareiden päätöksiä kunnioitetaan, sillä he varmistavat reilun ja turvallisen pelin. Vastustajia kohdellaan arvostavasti ja reilusti, ymmärtäen, että ilman heitä peliä ei olisi. Kunnioitus ulottuu myös seuran sisäisiin suhteisiin, jossa jokaisen panos on yhtä tärkeä.

JATKUVA KEHITTYMINEN
Ahmat pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja kannustaa jäseniään tavoittelemaan parasta mahdollista suoritusta niin yksilöinä kuin joukkueena. Seura asettaa korkeat tavoitteet ja tukee jäseniään niiden saavuttamisessa, tarjoten laadukasta valmennusta ja resursseja kehityksen tueksi. Ahmat arvostaa intohimoa ja omistautumista, uskoen, että jokainen voi saavuttaa huipputason omalla panoksellaan ja kovalla työllä.

KASVATUS
Ahmat tukee jäsentensä kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, painottaen urheilullisia taitoja, urheilullisia elämäntapoja, henkistä vahvuutta ja tiimityöskentelyä. Seura pyrkii kehittämään jäsentensä fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia, opettaen samalla tärkeitä elämänarvoja, kuten vastuullisuutta, sitoutumista ja yhteistyötä. Ahmat haluaa kasvattaa jäsentensä itsetuntoa ja itseluottamusta, valmentaen heitä kohtaamaan niin urheilullisia kuin elämänkin haasteita.

Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue
Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue

Seuran historia

Ahmat Ry on perustettu vuonna 1956 Haukiputaan Martinniemen Kerholassa, tarkan päivän ollessa 10.8.1956.

Seurasta puhuttiin alussa Martinniemen Ahmoina, mutta kotipaikaksi sille katsottiin Haukipudas ja paikallisten kieleen tarttuikin nopeasti Haukiputaan Ahmat. Seuramme virallinen nimi kuitenkin on Ahmat Ry. Ahmojen taustalta löytyy myös Raumalaista verta. Martinniemen Rauma-Repolan paikallisjohtajana toimi Knut Virtanen, joka oli kotoisin Raumalta. Ajatus Haukiputaalaisen jääkiekkoseuran perustamisesta syntyi hänen poikansa toimesta. Rauma-Repolan tehtaat olivat niihin aikaan alueen suurimpia työllistäjiä ja urheilutoiminnan yksi rahoittaja. Lokakuussa 1956 Rauma-Repola sopi Ahmojen kanssa jääkiekkokaukalon rakentamisesta.

Myös talkootoiminta on Ahmoissa aina ollut vahvassa roolissa. Vuonna 1994 Ahmojen talkootoiminnan avulla valmistui Haukiputaan Jäähalli, Haukiputaan Annalankankaalle.

Seuran historiaan on kuulunut aikojen saatossa myös muita urheilulajeja, kuten jalkapallo, jousiammunta ja taitoluistelu. Seuramme ensimmäinen ottelu pelattiin 2.12.1956 kohdatessaan Oulun Työväen Palloilijat.

Vahvuutemme on avoimuus ja halu tarjota jokaiselle jääkiekosta kiinnostuneelle ja lajia rakastavalle paikka, missä harrastaa ja/tai kilpailla.

Meillä on polku niin elinikäiseen harrastamiseen, kuin myös reitti ammattiuralle, esimerkkeinä tästä löytyy mm. Markus Nutivaara, Sakari Manninen ja monia muita, jotka ovat nousseet koko kansan tietoisuuteen.

Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue

Seuran toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- , kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Ahmat Ry on yhteisöllinen jääkiekon erikoisseura.

Tarjonta ja Ikäryhmät:
Leijonakiekkokoulut: 4-10-vuotiaille
Harrastekiekkoryhmät: 7-15-vuotiaille
Joukkuetoiminta: U8-U18 ja miesten edustusjoukkue

Seuran toiminta on suunnattu pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille löytyy omat harrastusmahdollisuutensa miesten edustusjoukkueen myötä. Miesten edustusjoukkueen tavoitteisiin kuuluu mahdollisuuksien mukaan tarjota pelipaikka Ahmojen junioripolun käyneille pelaajille ja näin ollen pitää joukkue mahdollisimman Ahma-taustaisena.  Miesten edustusjoukkue toimii täysin omana organisaationaan irrallaan Ahmojen junioritoiminnasta – edustusjoukkueella on oma hallitus/hallinto, oma talous sekä oma yhdistys (Haukiputaan Jääkiekko Ry).

Ahmat Ry laajensi toimintaansa keväällä 2021 myös Iihin, huolehtien Iin lasten kiekkotaitojen kehittämisestä. Lisäksi matalan kynnyksen toimintaa on järjestetty Pateniemessä, ja päiväkotiluisteluita tarjotaan laajasti seuran toiminta-alueella.


Toimintaperiaatteet:
Kaikille harrastusmahdollisuus: Ahmat Ry:ssä kaikki saavat harrastaa, ja jokaiselle löytyy taitotasosta riippumatta oma pelipaikka.
Kasvattajana toimiminen: Seura toimii kasvattajana luoden selkeät toimintatavat pelaajien ja vanhempien kanssa tehtävien pelisääntöjen avulla.
Koulutus ja terveelliset elämäntavat: Leireillä annetaan koulutusta terveellisistä elämäntavoista, ravinnosta, levosta ja suorituksista. Kauden aikana tiedotetaan näistä teemoista tietoiskujen muodossa.
Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus: Seura pyrkii toiminnallaan osoittamaan rehellisyyttä joukkueissa ja hallinnossa. Tasavertainen kohtelu joukkueiden eri vaiheissa ja tarpeissa mahdollistaa oikeudenmukaisuuden.


Ahmat Ry on yhteisöllinen jääkiekon erikoisseura, joka noudattaa Reilun pelin periaatteita kaikissa arjen toiminnoissaan ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden nauttia jääkiekosta omalla tasollaan.

Haukiputaan Ahmojen Edustusjoukkue